Tiferet Rafael
9665 W. Broward Blvd
Plantation, FL 33324

Chalutzim – Learn More

יעדי התוכנית:

הקניית ופיתוח מיומנויות השפה העברית- קריאה ,כתיבה האזנה ושיחה לפי רמות יכולת.

לימוד מורשת העם היהודי – היסטוריה של עם ישראל, חגי ומועדי ישראל- בהתאם ללוח השנה היהודי.

פיתוח וחיזוק הזהות היהודית-ישראלית בכל ילד.

פיתוח וחיזוק הקשרים החברתיים בין משפחות ישראליות באזור: צוות המורים לעברית הינו ישראלי בעל תעודות אקדמאיות ודובר עברית שפת אם.

תכנית הלימודים:

כלל הפעילות הינה בעברית. השנה, יהיה דגש נוסף על קריאה, כתיבה ודיבור. התכנית בנויה באופן הבא:
75% – עברית – קריאה, כתיבה ושפה
25% – חוויתי – משחקים, חידונים, סרטים, ספרים ויצירה.

בנוסף להוראת עברית, נתמקד בנושאים הבאים:

אוקטובר – שירי ילדים: אצלנו בחצר, כובע קסמים, שלום לך ארץ נהדרת,רציתי שתדע

נובמבר – חנוכה

דצמבר – סיפורי התנ”ך

ינואר – טבע, איכות הסביבה וט”ו בשבט

פברואר – המצאות ישראליות

מרץ – תרבות, מנהגים ועדות, פורים

אפריל – פסח ויום השואה

מאי – חגי ומועדי ישראל  – יום הזיכרון, יום העצמאות

התכנית מתבססת על חומרי הלימוד הבאים:

“תל עם” אריאות  1-4 + שלום בכיתה, שלום בבית ושלום בחוץ

“חברים בעברית” יחידות 1-9 מאת מירה אואן.

“הכל חדש” של הוצאת מט”ח.

“תכנית מגדלור” מאת ד”ר שחר ורינה ינאי.

 “לומדים לקרוא” קומפימדיה ישראל.

מרכיבי התוכנית:

שפה טבעית ותקשורתית– הדגש בפיתוח הוא על השפה הטבעית בכל גווניה במטרה לשכלל תקשורת בין אישית .
לשון בית ספרית– הפיתוח מתבסס על עקרונות תכנית הלימודים לחינוך ללימודי שפה . התכנית מדגישה, בנוסף לטיפוח התקשורת הבין אישית, את טיפוח הלשון האקדמית והלשון הבית ספרית. הדבר נעשה באמצעות מפגש עם עולמות שיח המתייחסים לתחומי דעת שונים, לסגנונות מגוונים, לסוגות שונות ולמשלבים.
הבנת הנקרא– בנוסף על מיומנויות של פענוח טקסט המשמעות. הדבר נעשה על ידי תרגול של זיהוי פרטים חשובים בטקסט,העלאת השערות והסקת מסקנות.
הדרגתיות – הקניית המרכיבים הלשוניים נעשתה על ידי דירוג קפדני כשבכל פעם מוקנה  מרכיב לשוני חדש אחד בלבד, כמו כן, כל הקניה חדשה מבוססת על מרכיבים שהוקנו קודם לכן. הדירוג נעשה בכל אחד ממרכיבי הלשון: באוצר המלים, בדקדוק, בתחביר ובהבנת הנקרא.
רלוונטיות– החומרים שפותחו רלוונטיים לתלמידים מתבססים על תכנים הקרובים לתחומי העניין שלהם. החומרים באתר מתרגלים אסטרטגיות עבודה שכיחות במדיה הדיגיטאלית החיוניות ללמידה בעולם המודרני.
הצלחה והנאה– המשימות מאפשרות למשתמשים להצליח בהן וליהנות. ההצלחה וההנאה מביצוע המשימות יתרמו להעלאת המוטיבציה (ההניעה) של הלומד לעסוק בשפה.
המשחק כמקדם למידה– העיסוק במשחקי שפה עשוי להעצים את ההנאה הקשורה בלימוד השפה. אקטיביות הלומד- חיזוקים חיוביים ניתנים ללומדים על כל פעולה נכונה, במטרה לעלות את המוטיבציה (ההניעה) שלהם ואת האקטיביות שלהם כלומדים. שינון וחזרה- אסטרטגיות של חזרה ושינון ישולבו בתהליך ההוראה במטרה לעלות את כמות ההתנסות והתרגול השפתי.
הערכה– הלמידה תהיה מלווה בהערכה רציפה, ומימדי ההצלחה יהיו ברורים לעולה ויאפשרו לו להעריך נכונה את הישגיו.